Centrum Leczenia Oparzeń

Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap I

Tytuł projektu: Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap I

Termin realizacji: 2019-10-01 ÷ 2021-09-30

Wartość całkowita: 3 392 682,00 zł

Koszty kwalifikowane: 3 392 682,00 zł

Dofinansowanie: 2 883 779,50 zł

Wnioskodawca: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Opis Projektu:

Celem inwestycji podejmowanej przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (zwanego dalej CLO) jest poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację gospodarki energią elektryczną i cieplną w kompleksie budynków CLO. Inwestycja podzielona została na dwa etapy i obejmuje swoim zakresem 5 z 6 budynków Centrum (A, B, C, E, F). W pierwszym etapie, objętym wnioskiem, planowane jest wykonanie robót (prace budowlane, instalacyjne, elektryczne i automatyka): termomodernizacja segmentów, wymiana źródeł ciepła, wymiana rurociągów cieplnych i obiektowych węzłów cieplnych w segmentach, wymiana zasilania w ciepłą wodę użytkową, zabudowa dodatkowego źródła chłodu, wymiana oświetlenia w segmentach oraz podłączenie segmentów do centralnego systemu sterowania i monitoringu Szpitala. W etapie drugim (nieobjętym wnioskiem) zakłada się dodatkowo montaż modułu kogeneracyjnego w kotłowni głównej. Realizacja projektu odbędzie się w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.