Centrum Leczenia Oparzeń

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pełnomocnik Zarządzający Kontraktem: lek. med. Przemysław Strzelec

Zastępca: lek. med. Michał Werner

Pielęgniarka Oddziałowa: Aleksandra Damasiewicz
Pielęgniarka Koordynująca: Iwona Ogierman

Telefon do dyżurki lekarskiej: 32 7357 460
Telefon na oddział: 32 7357 440

Profil działalności:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii wykonuje zadania lecznicze w zakresie:

  • anestezji tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostycznych i leczniczych
  • intensywnej terapii tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia
  • reanimacji tj. działań mających na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania
  • leczenia bólu, niezależnie od jego przyczyny
  • wysokospecjalistycznej, kompleksowej pielęgnacji niemożliwej do osiągnięcia na innym oddziale