Centrum Leczenia Oparzeń

Książka teleadresowa

TELEFONY OGÓLNE
Centrala 32 735 76 96
Fax 32 73 57 603
Biuro Dyrektora 32 73 57 600
Kancelaria 32 73 57 605
Dział Koordynujący ds. Medycznych 32 73 57 443÷444
Fax 32 73 57 445
DYREKCJA
DYREKTOR
  dr n. med. Mariusz Nowak 32 73 57 600
GŁÓWNY WYKONAWCA KONTRAKTU
  lek. Przemysław Strzelec 32 73 57 444
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
  Jacek Węgrzyk 32 73 57 600
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH
  Rafał Pawlak 32 73 57 600
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁY SZPITALNE
IZBA PRZYJĘĆ Z AMBULATORIUM
  Rejestracja 32 73 57 472
  Pokój zabiegowy 32 73 57 475
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
 ODCINEK I
  Dyżurka lekarska 32 73 57 469
  Dyżurka pielęgniarska 32 73 57 410
 ODCINEK II
  Dyżurka lekarska 32 73 57 465
  Dyżurka pielęgniarska 32 73 57 420
 ODCINEK III (Instytut Ran Przewlekłych)
  Dyżurka lekarska 32 73 57 431
  Dyżurka pielęgniarska 32 73 57 433
ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  Dyżurka lekarska 32 73 57 464
  Dyżurka pielęgniarska 32 73 57 430
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
  Dyżurka lekarska 32 73 57 460
  Dyżurka pielęgniarska 32 73 57 440
ODDZIAŁ REHABILITACJI
  Oddział Rehabilitacji 32 73 57 485
PORADNIE – Rejestracja
  Poradnia chirurgii ogólnej 32 73 57 480
  Poradnia chirurgii plastycznej
PRACOWNIE
  Bank Tkanek 32 73 57 543
  Pracownia Hiperbarii Tlenowej 32 73 57 456
  Pracownia Endoskopii 32 73 57 481
32 73 57 483
INNE KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I POMOCNICZEJ
  Naczelna Pielęgniarka 32 73 57 425
  Dział Farmacji Szpitalnej 32 73 57 490÷494
  Blok Operacyjny 32 73 57 450
  Sekcja Epidemiologiczna 32 73 57 655
  Centralna Sterylizacja 32 73 57 496
  Sekcja ds. Żywienia 32 73 57 658
  Zespół Utrzymania Czystości 32 73 57 408
ADMINISTRACJA, DZIAŁ TECHNICZNY
  Główny Księgowy 32 73 57 620
  Sekcja Finansowo-Księgowa 32 73 57 622
  Dział ds. Pracowniczych 32 73 57 626
32 73 57 650÷651
  Dział Zamówień Publicznych 32 73 57 630÷631
32 73 57 635
  Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej 32 73 57 610
  Dział Organizacyjno-Prawny 32 73 57 604
  Dział Analiz i Controllingu 32 73 57 625
  Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 32 73 57 425
DZIAŁ TECHNICZNY
  Kierownik 32 73 57 667
  Sekcja Konserwatorska 32 73 57 666
  Sekcja Logistyki 32 73 57 665
32 73 57 633
DZIAŁ INFORMATYKI
  Kierownik 32 73 57 671
  Zastępca Kierownika 32 73 57 654