Centrum Leczenia Oparzeń

Zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy Pzp

18 Cze - 30 Cze SPRZEDAŻ I DOSTAWY OBUWIA ROBOCZEGO MEDYCZNEGO [20/DTZ]unieważnienie
07 Cze - 15 Cze ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA DŹWIGOWEGO [21/DTT]
27 maja - 07 Cze ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO [16/DTT]zmiana,unieważnienie
21 maja - 07 Cze SPRZEDAŻ 24 MIESIĘCZNEJ LICENCJI DOSTĘPOWEJ DO SYSTEMU E-USŁUGI, SŁUŻĄCEGO DO KOORDYNACJI PRZEPŁYWU PACJENTA, WRAZ Z PROGRAMEM I JEGO WDROŻENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO [18/DTI]zmiana2
19 maja - 28 maja SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE ODZIEŻY MEDYCZNEJ WIELORAZOWEJ [17/NP]korekta informacji
17 maja - 25 maja SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE WORKÓW SANITARNYCH [15/ZUCZ]
04 maja - 12 maja SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH [14/DTI]
06 Kwi - 15 Kwi SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH [12/DTI]unieważnienie
30 Mar - 07 Kwi ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ, SERWISU, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REALIZACJI BIEŻĄCYCH NAPRAW I USUWANIE AWARII KOTŁOWNI GAZOWYCH [11/DTT]
24 Mar - 01 Kwi WYKONANIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW [13/DTT/21]
16 Mar - 24 Mar WYKONANIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW [08/DTT/21]unieważnienie
22 lt. - 02 Mar SPRZEDAŻ I DOSTAWA PŁYNÓW I WYROBÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [10/OIT/21]
16 lt. - 24 lt. UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW wymienionych systemów zabezpieczenia technicznego [09/DTT/21]
11 lt. - 22 lt. SPRZEDAŻ I DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [06/APT/21]
11 lt. - 19 lt. SPRZEDAŻ I DOSTAWA PŁYNÓW I WYROBÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [07/OIT/21]unieważnienie
01 lt. - 09 lt. UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW wymienionych systemów zabezpieczenia technicznego [04/DTT/21]unieważnienie
26 Sty - 03 lt. SPRZEDAŻ I DOSTAWA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I PAPIERU TOALETOWEGO [01/ZUCZ/21]
21 Sty - 29 Sty SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [02/DTZ/21]
14 Sty - 22 Sty TESTY KASETOWE COVID-19 [03/APT/21]