Centrum Leczenia Oparzeń

Zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy Pzp

17 wrz. - 27 wrz. SPRZEDAŻ I DOSTAWA ZESTAWÓW CEWNIKÓW DO DIALIZ Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [23/OIT]
13 wrz. - 24 wrz. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO) DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZYZIEMIA ORAZ PARTERU WRAZ Z ZABUDOWĄ PATIO NA POTRZEBY ODDZIAŁU REHABILITACJI I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH WRAZ Z PRZENIESIENIEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I KAPLICY W NOWE LOKALIZACJE Z ICH PRZEBUDOWĄ” [22/DTT]
24 sierpnia - 01 wrz. SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI [19/ZUCZ]
18 czerwca - 30 czerwca SPRZEDAŻ I DOSTAWY OBUWIA ROBOCZEGO MEDYCZNEGO [20/DTZ]unieważnienie
07 czerwca - 15 czerwca ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA DŹWIGOWEGO [21/DTT]
27 maja - 07 czerwca ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO [16/DTT]zmiana,unieważnienie
21 maja - 07 czerwca SPRZEDAŻ 24 MIESIĘCZNEJ LICENCJI DOSTĘPOWEJ DO SYSTEMU E-USŁUGI, SŁUŻĄCEGO DO KOORDYNACJI PRZEPŁYWU PACJENTA, WRAZ Z PROGRAMEM I JEGO WDROŻENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO [18/DTI]zmiana2
19 maja - 28 maja SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE ODZIEŻY MEDYCZNEJ WIELORAZOWEJ [17/NP]korekta informacji
17 maja - 25 maja SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE WORKÓW SANITARNYCH [15/ZUCZ]
04 maja - 12 maja SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH [14/DTI]
06 kwietnia - 15 kwietnia SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH [12/DTI]unieważnienie
30 marzec - 07 kwietnia ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ, SERWISU, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REALIZACJI BIEŻĄCYCH NAPRAW I USUWANIE AWARII KOTŁOWNI GAZOWYCH [11/DTT]
24 marzec - 01 kwietnia WYKONANIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW [13/DTT/21]
16 marzec - 24 marzec WYKONANIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW [08/DTT/21]unieważnienie
22 lt. - 02 marzec SPRZEDAŻ I DOSTAWA PŁYNÓW I WYROBÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [10/OIT/21]
16 lt. - 24 lt. UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW wymienionych systemów zabezpieczenia technicznego [09/DTT/21]
11 lt. - 22 lt. SPRZEDAŻ I DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [06/APT/21]
11 lt. - 19 lt. SPRZEDAŻ I DOSTAWA PŁYNÓW I WYROBÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [07/OIT/21]unieważnienie
01 lt. - 09 lt. UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW wymienionych systemów zabezpieczenia technicznego [04/DTT/21]unieważnienie
26 stycznia - 03 lt. SPRZEDAŻ I DOSTAWA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I PAPIERU TOALETOWEGO [01/ZUCZ/21]
21 stycznia - 29 stycznia SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [02/DTZ/21]
14 stycznia - 22 stycznia TESTY KASETOWE COVID-19 [03/APT/21]