Centrum Leczenia Oparzeń

Centrum Leczenia Oparzeń z Wyróżnieniem!

Kolejne laury dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Nasz szpital został wyróżniony w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Wyróżnienie to przyznano w kategorii obiekt użyteczności publicznej za „właściwe rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, wpisujące się w historyczny kontekst miejsca. Nowoczesne wykończenie wnętrz, dostosowane do funkcji i procesów technologicznych w nowej części szpitala zrealizowano za pomocą dobrych materiałów dostosowanych do przeznaczania budynku”. Projektantem rozbudowy i przebudowy budynków CLO jest Jarosław Mańka – SAR SP. z o.o.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego to coroczny, otwarty konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, którego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni, a także promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne.

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z katowickimi oddziałami Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Na tegoroczną, 16 edycję konkursu zgłoszono 32 realizacje zlokalizowane na terenie 24 gmin. Jury konkursu złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej dokonało wstępnej oceny zgłoszonych realizacji in-situ w ramach objazdowych posiedzeń. Wszystkie zgłoszone realizacje spełniały warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny.