Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [52/20]zmiana

10/12/2020 - 21/12/2020

ZP 52/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

CPV:
33 19 00 00-8
33 19 20 00-2
33 19 21 20-9

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

donico
[ Załącznik nr 1 ]

 

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zgodnie z odpowiedziami na pytania w zestawie 1):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załącznika nr 1 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
21.12.2020 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
21.12.2020 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540546009-N-2020 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:


[ 1 zestaw (10 grup) ]

zam.: 16.12.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert  część 1]

pdfico
[ wybór ofert  część 2]

pdfico
[ wybór ofert część 3]


Termin składania ofert:
do dnia: 21.12.2020 r.
do godziny: 11:00