Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP: Videobronchoskopu, Videoprocesora endoskopowego z monitorem, Szafy suszarki aktywnej z filtrami HEPA do przechowywania endoskopów, Myjni ultradźwiękowej, Sterylizatora plazmowego, Kardiomonitor transportowy, Aparat do terapii światłem, Aparat do elektroterapii, Dermatom siatkujący z wymiennymi wałkami [41/18]UE

16/10/2018 - 26/11/2018

ZP 41/18

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16.10.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ZAKUP:
• Videobronchoskopu
• Videoprocesora endoskopowego z monitorem
• Szafy suszarki aktywnej z filtrami HEPA do przechowywania endoskopów
• Myjni ultradźwiękowej
• Sterylizatora plazmowego
• Kardiomonitor transportowy
• Aparat do terapii światłem
• Aparat do elektroterapii
• Dermatom siatkujący z wymiennymi wałkami


CPV:

33 16 81 00 – 6
33 19 10 00 – 5
33 19 51 00 – 4
33 15 50 00 – 1
33 16 21 00 – 4

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załącznik nr 1 ]


[ Załącznik nr 2 (JEDZ) ]


U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
26.11.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
26.11.2018 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie nr: 2018/S 210-481207 ]

 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 5 zestawów ]

ost. zam.: 06.11.2018 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 

___________________________________________________

pdfico
[ Wybór ofert]

____________________________________________________

Termin składania ofert:
do dnia: 26.11.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2018/S 199-453096.