Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE [unieważnienie]

11/12/2017 - 21/12/2017

ZP/67/2017

Zamieszczono w BZP w dniu 11.12.2017 r.



INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ZAKUP URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH
PARAMETRY ŻYCIOWE


CPV:

33 12 32 00 – 0

33 17 10 00 – 9

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

 


[
Załącznik nr 1 i 2
 ]

 

 

pdfico
[ unieważnienie ]

Termin składania ofert:
do dnia: 21.12.2017 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 630795-N-2017.