Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH [22/20UE]zmiana2

15/06/2020 - 20/07/2020

ZP 22/20

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.06.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH


CPV:

33 10 00 00-1

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


Załącznik nr 1 ]


Załącznik nr 2 (JEDZ) ]

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie Pakietu 7 w Załączniku nr 1

[2]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie Pakietu 9 w Załączniku nr 1:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załącznika nr 1 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 01.07.2020 r.

Termin składania ofert:
do dnia: 20.07.2020 r.
do godziny: 11:30
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2020/S 114-276192.