Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO [15/19UE]zmiana3

03/05/2019 - 25/06/2019

ZP 15/19

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.05.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zadanie 1:
Zakup w ramach projektu
„Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych
Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych
poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
(EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)
DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1:
• Aparat do terapii podciśnieniowej z odsysaniem • USG Doppler
• System do hydrochirurgicznego oczyszczania ran • Aparat do znieczuleń
• Kardiomonitory • Pompy infuzyjne • Dermatomy • Defibrylatory
• Respirator • Diatermia z koagulacją argonową • Aparat RTG przyłóżkowy

Zadanie 2:
Zakup w ramach bieżącej działalności:
• Wiertarka chirurgiczna • Myjnia ultradźwiękowa • Diatermia
• Promiennik do ogrzewania pacjenta • Aparat EKG • Ssak elektryczny


CPV:

33 10 00 00-1

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


Załącznik nr 1 ]


Załącznik nr 2 (JEDZ) ]

 

U W A G A:
{1A}
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 w zestawie 2):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

{1B}
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
21.06.2019 godzina 8:00
nowy termin otwarcia ofert:
21.06.2019 godzina 10:00

{1C}
sprostowanie
pdfico
[ nr: 2019/S 096-231948 ]

 

{2A}
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

{2B}
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
24.06.2019 godzina 8:00
nowy termin otwarcia ofert:
24.06.2019 godzina 10:00

{2C}
sprostowanie
pdfico
[ nr: 2019/S 100-242077 ]

 

{3A}
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załącznika nr 1 ]

{3B}
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
25.06.2019 godzina 8:00
nowy termin otwarcia ofert:
25.06.2019 godzina 10:00

{3C}
sprostowanie
pdfico
[ nr: 2019/S 108-263067 ]

 


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 6 zestawów ]

ost. zam.: 04.06.2019 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 25.06.2019 r.
do godziny: 8:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2019/S 086-205449.