Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP: Łóżek szpitalnych, Szafek przyłóżkowych, Materacy przeciwodleżynowych pasywnych, Materacy przeciwodleżynowych, Stołu operacyjnego, Podnośników pacjenta, Parawanu, Stojaków na kroplówki

26/06/2018 - 11/07/2018

ZP 22/18

Zamieszczono w BZP w dniu 26.06.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ZAKUP:
• Łóżek szpitalnych
• Szafek przyłóżkowych
• Materacy przeciwodleżynowych pasywnych
• Materacy przeciwodleżynowych
• Stołu operacyjnego
• Podnośników pacjenta
• Parawanu
• Stojaków na kroplówki


CPV:
33 19 20 00-2
33 19 21 20-9
39 14 31 12-4

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zgodnie z odpowiedziami na pytania w zestawie 1):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
11.07.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
11.07.2018 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 500152131-N-2018 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 03.07.2018 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 11.07.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 578589-N-2018.