Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP I DOSTAWA WYROBÓW I PŁYNÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

21/05/2019 - 29/05/2019

25/OIT/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:

ZAKUP I DOSTAWA WYROBÓW I PŁYNÓW
DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ wzór umowy ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 29.05.2019 r.
do godziny: 14:00