Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP I DOSTAWA DRABIN DO UŻYTKU ZAWODOWEGO (zmiana)

06/05/2019 - 14/05/2019

19/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ZAKUP I DOSTAWA DRABIN DO UŻYTKU ZAWODOWEGO
w związku z realizacją projektu
„Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”
WND-RPSL.08.03.02-24-0390/18-006

 

CPV:
44423200-3


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ wzór umowy ]


[ oświadczenie o braku powiązań ]


U W A G A:

[1]
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
15.05.2019, godzina 12:00

pdfico
[ informacja o przedłużeniu terminu składania ofert ]

pdfico
[ obowiązująca treść zapytania ofertowego ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 14.05.2019 r.
do godziny: 12:00