Centrum Leczenia Oparzeń

ZAKUP APARATURY, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA BANKU TKANEK [18/20]zmiana

06/05/2020 - 20/05/2020

ZP 18/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ZAKUP APARATURY, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
dla Banku Tkanek

CPV:
38 00 00 00-5


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
20.05.2020 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
20.05.2020 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540079370-N-2020 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 12.05.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


 

pdfico
[ wybór ofert  ]


 

Termin składania ofert:
do dnia: 20.05.2020 r.
do godziny: 11:00