Centrum Leczenia Oparzeń

UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI, SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO [03/DTT]unieważnienie

17/01/2020 - 27/01/2020

03/DTT/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI,
SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA,
WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW
ORAZ
DOKONYWANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW
WYMIENIONYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

1
TV przemysłowej (CCTV)
2
Systemu alarmowego (SSWiN)
3
Systemu kontroli dostępu (KD)
4
Systemu sygnalizacji pożaru (SAP)
5
Systemu łączności radiowej LPR i WPR


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]
z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO

pdfico
[ projekt umowy ]

pdfico
[ unieważnienie ]

Termin składania ofert:
do dnia: 27.01.2020 r.
do godziny: 10:00