Centrum Leczenia Oparzeń

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [15/20]zmiana

09/04/2020 - 20/04/2020

ZP 15/20

Zamieszczono w BZP w dniu 09.04.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE


CPV:

39 00 00 00-2
39 10 00 00-3


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

U W A G A:
[1a]
Zamawiający koryguje zapis w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana dotyczy godziny otwarcia ofert.
powinno być:
20.04.2020 r., godzina 11:15

pdfico
[ informacja o zmianie ]

[1b]
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 15.04.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 20.04.2020 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 530602-N-2020.