Centrum Leczenia Oparzeń

WYMIANA DŹWIGU TOWAROWEGO W DZIALE FARMACJI CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [19/20]zmiana

13/05/2020 - 01/06/2020

ZP 19/20

Zamieszczono w BZP w dniu 13.05.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WYMIANA DŹWIGU TOWAROWEGO
W DZIALE FARMACJI CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

CPV:
42 41 61 00-6
45 31 31 00-5
45 31 00 00-3
45 00 00 00-7
45 45 30 00-7


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załącznik nr: 1 ]


[ Załączniki nr: 2 i 3 ]

 


[ Załącznik nr 8 ]
5.50 MB

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]
[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
01.06.2020 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
01.06.2020 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: oglzm_540089348-N-2020 ]

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 15.05.2020 r.

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

Termin składania ofert:
do dnia: 01.06.2020 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 539502-N-2020.