Centrum Leczenia Oparzeń

WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” finansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia pn.” Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczeni Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2” [unieważnienie]

25/07/2018 - 23/08/2018

ZP 34/18

Zamieszczono w BZP w dniu 25.07.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU
„Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”
finansowanego ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1
W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH
dla przedsięwzięcia pn.” Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczeni Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2”


CPV:

71 20 00 00 – 0
45 21 00 00 – 2
45 30 00 00 – 0
45 40 00 00 – 1

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki: 1, 2, 3 ]

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZIP)

Załącznik 10

34 MB
Załącznik 11

4 MB
Załącznik 12

19 MB


U W A G A:

[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]
zmiany zaznaczono czcionką na żółtym tle

[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
23.08.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
23.08.2018 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 500195689-N-2018 ]

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 

pdfico

[unieważnienie]

 

Termin składania ofert:
do dnia: 23.08.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 594513-N-2018.