Centrum Leczenia Oparzeń

Wykonanie w ramach projektu „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych – Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pododdziału leczenia ran przewlekłych” [11/19]zmiana2

15/03/2019 - 09/04/2019

ZP/11/2019

Zamieszczono w BZP w dniu 15.03.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
Wykonanie w ramach projektu
„Utworzenie
Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu
Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych
Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego

zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych
poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

współfinansowanego przez UE ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
(EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)
DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1

robót budowlanych dla przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa oraz remont pomieszczeń
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
na potrzeby utworzenia
Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pododdziału leczenia ran przewlekłych”


CPV:
45000000-7
45215100-8
45333000-0, 45311000-3, 45315100-9, 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7, 45331000-6, 45331100-7

 


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1÷6 ]


U W A G A:

{1A}
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

{1B}
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
8.04.2019 r., godz. 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
8.04.2019 r.,  godz. 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540055781-N-2019 ]

{2A}
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

{2B}
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
9.04.2019 r., godz. 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
9.04.2019 r.,  godz. 11:15

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
4 zestawy
]
ost. zam.: 4.04.2019 r.

 

Załącznik 8
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót

PROJEKT WYKONAWCZY

Architektura
[10.6 MB]
PROJEKT WYKONAWCZY

Konstrukcja
[1.7 MB]
PROJEKT WYKONAWCZY

Technologia i wnętrza
[5.0 MB]
PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja
WOD-KAN

[1.4 MB]
PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja
C.O.

[1.1 MB]
PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacje gazów medycznych
z sygnalizacją alarmową

[1.9 MB]
PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja
wentylacji

[2.5  MB]
PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacje elektryczne
wraz z WLZ

[3.9 MB]
PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacje
słaboprądowe

[30.2 MB
]
ANEKS
Instalacja WOD-KAN


[CLO-PLRP-Przedmiar robót –
wod-kan – 3p_ aneks marzec 2019]
ANEKS
Instalacja C.-O.


[CLO-PLRP-Przedmiar robót –
c.o. – 3p_ aneks marzec 2019]
ANEKS
Instalacja wentylacji


[CLO-PLRP-Przedmiar robót –
wentylacja – 3p_ aneks marzec 2019]

 

Załącznik 9
ekspertyzy techniczne p. poż. dla segmentów B i C, E

 

Segmenty
B i C

[3.8 MB]
 

Segment
E

[12.7 MB]
 

Scenariusz
pożarowy

[0.2 MB]

 
 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 09.04.2019 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 525647-N-2019.