Centrum Leczenia Oparzeń

WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” finansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2” [40/18]

08/10/2018 - 24/10/2018

ZP 40/18

Zamieszczono w BZP w dniu 08.10.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU
„Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”
finansowanego ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1
W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2”


CPV:

71 20 00 00 – 0
45 21 00 00 – 2
45 30 00 00 – 0
45 40 00 00 – 1

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki: 1, 2, 3, 4 ]

[ Załączniki: 6, 7, 8, 9 ]

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZIP)

Załącznik 10

23 MB
Załącznik 11

4 MB
Załącznik 12

19 MB

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 17.10.2018 r.

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 24.10.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 632932-N-2018.