Centrum Leczenia Oparzeń

WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW: „Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej – konkurs oraz „Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOSTAWY URZĄDZEŃ, ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH dla przedsięwzięcia pn.: „Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” [38/20]zmiana

20/11/2020 - 07/12/2020

ZP 38/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW:

„Efektywność energetyczna w kompleksie budynków
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich –
etap I”
współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej:
IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna
dla Działania:
4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej
dla Poddziałania:
4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej – konkurs

oraz

„Efektywność energetyczna w kompleksie budynków
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich –
etap II”
współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej:
IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna
dla Działania:
4.4. Wysokosprawna Kogeneracja

W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOSTAWY URZĄDZEŃ,
ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
dla przedsięwzięcia
pn.:
„Efektywność energetyczna w kompleksie budynków
Centrum Leczenia Oparzeń  im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

 

CPV:
31 12 12 00-2
44 62 21 00-7
45 00 00 00-7
45 10 00 00-8
45 11 13 00-1  45 11 13 20-7
45 21 00 00-2  45 21 51 40-0
45 23 11 12-3
45 26 21 00-2  45 26 10 00-4
45 31 00 00-3  45 31 43 20-0  45 31 23 10-3
45 32 00 00-6  45 32 10 00-3  45 32 30 00-7  45 32 40 00-4
45 33 11 00-7  45 33 11 10-0  45 33 10 00-6  45 33 20 00-3  45 33 30 00-0
45 40 00 00-1
45 42 11 32-8
45 44 30 00-4
45 45 30 00-7
51 90 00 00-1
71 00 00 00-8
71 24 70 00-1
71 32 00 00-7  71 32 12 00-6
72 21 20 00-4  72 21 29 60-6
72 26 00 00-5  72 26 20 00-9


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

U W A G A:
Zamawiający dokonał zmiany oznakowania dokumentacji przetargowej.

było:

winno być:

DOKUMENTY ZŁOŻONE W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU
WINNY ZOSTAĆ ZŁOŻONE
NA AKTUALNYCH ZAŁĄCZNIKACH Z WŁAŚCIWYM OZNAKOWANIEM,
tj.

pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

 

pdfico
[ SIWZ ]

zaktualizowane załączniki:

ZAŁĄCZNIK

1
ZAŁĄCZNIKI

2  3
ZAŁĄCZNIKI

6  7  8  9

 

pdfico
[ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ]

ZAŁĄCZNIKI do PFU
ZAŁĄCZNIK 1

budynki, kondygn., teren
ZAŁĄCZNIK 2

elewacje, okna
ZAŁĄCZNIK 3

oświetlenie
ZAŁĄCZNIK 4

decyzja, opinia
ZAŁĄCZNIK 5

kotłownia


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 27.11.2020 r.


[ 5 zestawów ]

w dn.: 02.12.2020 r.

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]

pdfico
[ wybór oferty po wyroku KIO ]
z dnia 10.05.2021 r.


Termin składania ofert:
do dnia: 07.12.2020 r.
do godziny: 11:00