Centrum Leczenia Oparzeń

WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW: „Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap I” współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA DZIAŁANIA: 4.3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ DLA PODDZIAŁANIA: 4.3.4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ- KONKURS oraz „Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap II” w przypadku otrzymania dofinansowania będzie współfinansowany przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA DZIAŁANIA: 4.4.WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: „Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – Etap I i II” [34/19]unieważnienie

16/09/2019 - 21/10/2019

ZP 34/19

Zamieszczono w BZP w dniu 16.09.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW:
„Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap I”

współfinansowanego przez UE ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)
DLA OSI PRIORYTETOWEJ:
IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
DLA DZIAŁANIA:
4.3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ
DLA PODDZIAŁANIA:
4.3.4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ – KONKURS

oraz
„Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap II”

w przypadku otrzymania dofinansowania będzie współfinansowany przez UE ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)
DLA OSI PRIORYTETOWEJ:
IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
DLA DZIAŁANIA:
4.4.WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA

w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych
dla przedsięwzięcia pn.:
„Efektywność energetyczna w kompleksie budynków
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – Etap I i II”


CPV:
45231112-3
44622100-7
45000000-7
45100000-8 45111300-1 45111320-7
45210000-2 45215140-0 45262100-2 45261000-4
45310000-3 45314320-0 45312310-3 45320000-6 45321000-3 45323000-7
45324000-4 45331100-7 45331110-0 45331000-6 45332000-3 45333000-0
45400000-1 45421132-8 45443000-4 45453000-7
51900000-1
71000000-8
71247000-1
71320000-7 71321200-6
72212000-4 72212960-6 72260000-5 72262000-9

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

pdfico
[ Załącznik nr 10 ]
Program Funkcjonalno-Użytkowy


U W A G A:

[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
21.10.2019 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
21.10.2019 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540207679-N-2019 ]

[1c]
Oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną.
Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
w dniu 10.10.2019 r. o godzinie 10:00

W trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane informacje techniczne.

ZAŁĄCZNIKI:

Decyzja

ws. wpisania
do rejestru zabytków
Opinia

Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Elewacja

południowa
segmenty A, B, C, D
Elewacja

północna
segmenty A, B, C, D
Elewacje

zachodnia
wschodnia

 

Program

Funkcjonalno-Użytkowy
Inwentaryzacja

oświetlenia
Obrazy

rzuty kondygnacji
rozmieszczenie budynków

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 4 zestawy ]

ost. zam.: 15.10.2019 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 

pdfico
[ unieważnienie ]

Termin składania ofert:
do dnia: 21.10.2019 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 598095-N-2019.