Centrum Leczenia Oparzeń

WYKONANIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USZCZELNIENIU FUNDAMENTÓW BUDYNKU CLO SEGMENTÓW B I C OD STRONY PÓŁNOCNEJ W ZAKRESIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH, IZOLACJI POZIOMYCH W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSTALICZNEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ ORAZ PROCESÓW OSUSZANIA ŚCIAN PIWNIC [44/18]

02/11/2018 - 19/11/2018

ZP/44/2018

Zamieszczono w BZP w dniu 02.11.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WYKONANIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH
POLEGAJĄCYCH NA USZCZELNIENIU FUNDAMENTÓW BUDYNKU CLO
SEGMENTÓW B I C OD STRONY PÓŁNOCNEJ
W ZAKRESIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH,
IZOLACJI POZIOMYCH W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSTALICZNEJ
LUB RÓWNOWAŻNEJ
ORAZ PROCESÓW OSUSZANIA ŚCIAN PIWNIC


CPV:
71221000-3, 71244000-0, 71245000-7, 71246000-4, 71247000-1, 71251000-2
71322000-8, 71324000-5, 71325000-2
71521000-6
45111200-0, 45111290-7, 45111291-4, 45111300-1, 45112210-0, 45113000-2
45321000-3, 45324000-4, 45332300-6
45410000-4, 45431000-7, 45432000-4, 45442100-8


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

 

Załącznik 9:PFU
strona tytułowaPFU
części: opisowa i informacyjna


PFU
rzut przyziemia i przekrój


mapa
do celów projektowych

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ unieważnienie ]


Termin składania ofert:
do dnia: 19.11.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 643285-N-2018.