Centrum Leczenia Oparzeń

WIELOFUNKCYJNY MOBILNY PODNOŚNIK PACJENTA

14/06/2019 - 24/06/2019

22/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WIELOFUNKCYJNY MOBILNY PODNOŚNIK PACJENTA


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ wzór umowy ]


[ oświadczenie o braku powiązań ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 24.06.2019 r.
do godziny: 10:00