Centrum Leczenia Oparzeń

UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI, SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIE KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW I WALIDACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

15/01/2019 - 22/01/2019

01/DTT/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI,
SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA,
WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW
ORAZ
DOKONYWANIE KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW I WALIDACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

 

pdfico
[ wzór umowy ]
pdfico
[ załącznik do umowy ]

Termin składania ofert:
do dnia: 22.01.2019 r.
do godziny: 10:00