Centrum Leczenia Oparzeń

USŁUGI WYKONYWANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ [21/19]

05/07/2019 - 16/07/2019

ZP 21/19

Zamieszczono w BZP w dniu 05.07.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
USŁUGI WYKONYWANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ


CPV:

85 14 50 00-7


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 16.07.2019 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 570196-N-2019.