Centrum Leczenia Oparzeń

Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

02/11/2017 - 10/11/2017

ZP/61/2017

Zamieszczono w BZP w dniu 02.11.2017 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych
na potrzeby Projektu
„Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki”
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV:
55 32 10 00-6
55 52 00 00-1


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[
SIWZ ]

 


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
1 zestaw
]
ost. zam.: 09.11.2017 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 10.11.2017 r.
do godziny: 9:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 610665-N-2017.