Centrum Leczenia Oparzeń

USŁUGA WYKONANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ

05/12/2017 - 14/12/2017

ZP/69/2017

Zamieszczono w BZP w dniu 05.12.2017 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
USŁUGA WYKONANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ

CPV:
85 14 50 00-7


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[
SIWZ ]

 


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 14.12.2017 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 627474-N-2017.