Centrum Leczenia Oparzeń

URZĄDZENIA DRUKUJĄCE I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH [18/DTI]

29/06/2020 - 07/07/2020

18/DTI/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
URZĄDZENIA DRUKUJĄCE I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH
z podziałem na 5 pakietów

CPV:
30 23 21 00-5
30 21 61 10-0
30 21 61 30-6

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ specyfikacja techniczna ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 03.07.2020 r.

Termin składania ofert:
do dnia: 07.07.2020 r.
do godziny: 10:00