Centrum Leczenia Oparzeń

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE GROMADZENIA, ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

03/01/2018 - 15/01/2018

ZP/01/2018

Zamieszczono w BZP w dniu 03.01.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE GROMADZENIA, ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH


CPV:

90 52 44 00-0


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[
SIWZ ]

 


[ Załącznik nr 1 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 15.01.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 500284-N-2018.