Centrum Leczenia Oparzeń

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH. [49/20]zmiana

08/12/2020 - 18/12/2020

ZP 49/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE
ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

CPV:
90 52 40 00 – 6

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1, 2, 3 ]

 

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie Załącznika nr 4:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
18.12.2020 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
18.12.2020 godzina 9:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540544180-N-2020 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 15.12.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 18.12.2020 r.
do godziny: 9:00