Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [03/20]zmiana

12/02/2020 - 24/02/2020

ZP 03/20

Zamieszczono w BZP w dniu 12.02.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY
ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

 

CPV:
33 63 16 00-8


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]

[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
24.02.2020 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
24.02.2020 godzina 9:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540029398-N-2020 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 20.02.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 24.02.2020 r.
do godziny: 9:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 511552-N-2020.