Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH

04/01/2018 - 17/01/2018

ZP/02/2018

Zamieszczono w BZP w dniu 04.01.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH


CPV:

33 14 14 20-0


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[
SIWZ ]

 


[ Załącznik nr 1 ]

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2/zestaw 1):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załącznika nr 1 ]


[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
17.01.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
17.01.2018 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 500006519-N-2018 ]

 

 PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
2 zestawy
]
ost. zam.: 11.01.2018 r.

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 17.01.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 500886-N-2018.