Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [20/20UE]zmiana2

13/05/2020 - 16/06/2020

ZP 20/20

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.05.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH


CPV:

33 60 00 00-6

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


Załącznik nr 1 ]


Załącznik nr 2 (JEDZ) ]

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w SIWZ:
pdfico
[ informacja o korekcie ]


[2]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 w zestawie 4)
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załącznika nr 1 ]


[3]
Zamawiający zmienia treść projektu umowy użyczenia:
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22 w zestawie 7)
pdfico
[ obowiązująca treść projektu umowy użyczenia ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 8 zestawów ]

ost. zam.: 01.06.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert dodatkowych ]
w zakresie Pakietu 25

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 16.06.2020 r.
do godziny: 8:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2020/S 093-221790.