Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [13/19UE]zmiana3

15/04/2019 - 03/06/2019

ZP 13/19

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.04.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH


CPV:

33 60 00 00-6

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


Załącznik nr 1 ]


Załącznik nr 2 (JEDZ) ]


U W A G A:

{1A}
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

pdfico
[ SIWZ – korekta 1 ]
{1B}
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
20.05.2019 r., godz. 8:00
nowy termin otwarcia ofert:
20.05.2019 r., godz. 10:00

pdfico
[ sprostowanie: 2019/S 077-183301 ]

{2}
Zamawiający wykreśla pozycję 50 z pakietu 2
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8 w zestawie 3)

{3A}
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
nowy termin składania ofert:
03.06.2019 r., godz. 8:00
nowy termin otwarcia ofert:
03.06.2019 r., godz. 10:00
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]
{3B}
Jednocześnie Zamawiający udostępnia Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej:

[ obowiązująca treść Załącznika nr 1 ]

pdfico
[ sprostowanie: 2019/S 096-231937 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 6 zestawów ]

ost. zam.: 06.05.2019 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert dodatkowych ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 03.06.2019 r.
do godziny: 8:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2019/S 074-174666.