Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH

02/05/2018 - 11/05/2018

ZP 17/18

Zamieszczono w BZP w dniu 02.05.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ
I
OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH


CPV:

18 10 00 00-0
33 14 00 00-3
33 19 00 00-8

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załącznik nr 1 ]


U W A G A:

[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(w zakresie pakietów 1÷3):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
15.05.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
15.05.2018 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 500100854-N-2018 ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 09.05.2018 r.

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


 

pdfico
[ wybór ofert ]

 


 

Termin składania ofert:
do dnia: 11.05.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 551733-N-2018.