Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

18/07/2018 - 26/07/2018

ZP 33/18

Zamieszczono w BZP w dniu 18.07.2018 r.



INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH


CPV:

33 69 65 00 – 0

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 26.07.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 591138-N-2018.