Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [12/19]zmiana

14/03/2019 - 26/03/2019

ZP/12/2019

Zamieszczono w BZP w dniu 14.03.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


CPV:
33 14 11 10 – 4

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


U W A G A:

[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
26.03.2019 r., godz. 7:30
nowy termin otwarcia ofert:
26.03.2019 r., godz. 7:45

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540052913-N-2019 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 19.03.2019 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert dodatkowych ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 26.03.2019 r.
do godziny: 7:30
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 524928-N-2019.