Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [07/21]zmiana

16/03/2021 - 30/03/2021

ZP 07/21

Zamieszczono w BZP w dniu 16.03.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


CPV:

33 14 10 00-0

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 19.03.2021 r.

 

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
30.03.2021 r., godz. 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
30.03.2021 r., godz. 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00021692/01 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 23.03.2021 r.

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

Termin składania ofert:
do dnia: 30.03.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00018205/01.