Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [07/20]zmiana

04/03/2020 - 13/03/2020

ZP 07/20

Zamieszczono w BZP w dniu 04.03.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

CPV:
33 14 11 10-4


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

 

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]

[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
13.03.2020 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
13.03.2020 godzina 9:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540041752-N-2020 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 10.03.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 13.03.2020 r.
do godziny: 9:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 519618-N-2020.