Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH ORAZ ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [32/20]zmiana

13/08/2020 - 26/08/2020

ZP 32/20

Zamieszczono w BZP w dniu 13.08.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
ORAZ
ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH


CPV:

33 14 00 00-3
33 19 90 00-1


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

donico
[ Załącznik nr 1 ]

donico
[ Załącznik nr 2 ]


U W A G A:

[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

[1b]
Zmiana dotyczy terminu składania i otwarcia ofert.
nowy termin składania ofert:
25.08.2020 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
25.08.2020 godzina 9:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540154758-N-2020 ]

 

U W A G A:
[2a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

[2b]
Zmiana dotyczy terminu składania i otwarcia ofert.
nowy termin składania ofert:
26.08.2020 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
26.08.2020 godzina 9:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540154758-N-2020 ]

donico

[ Formularz Ofertowy ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:
data zamieszczenia: 20.08.2020 r.

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert dodatkowych ]
dot. Pakietu 1


pdfico
[ wybór oferty ]
dot. Pakietów: 4, 9, 21

pdfico
[ wybór ofert ]
dot. Pakietów: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20

pdfico
[ wybór ofert ]
dot. Pakietów: 1, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 22


Termin składania ofert:
do dnia: 26.08.2020 r.
do godziny: 9:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 574368-N-2020.