Centrum Leczenia Oparzeń

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [27/19]unieważnienie

05/08/2019 - 14/08/2019

ZP 27/19

Zamieszczono w BZP w dniu 05.08.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ
HAUX STARMED 2500/5,5/SC3


CPV:

33 15 75 00-0


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


U W A G A:

Zamawiający UNIEWAŻNIA postępowanie przetargowe
w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

pdfico
[ uzasadnienie ]

Termin składania ofert:
do dnia: 14.08.2019 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 582568-N-2019.