Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I TESTÓW DO STERYLIZACJI [16/19]zmiana

10/05/2019 - 24/05/2019

ZP 16/19

Zamieszczono w BZP w dniu 10.05.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I TESTÓW DO STERYLIZACJI


CPV:

33 19 80 00-4
33 69 63 00-8
33 12 41 31-2

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]


Załączniki nr: 1 i 2 ]

U W A G A:
{1A}
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2/zestaw 2):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]

{1B}
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
24.05.2019 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
24.05.2019 godzina 9:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540096033-N-2019 ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 20.05.2019 r.

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 24.05.2019 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 545894-N-2019.