Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

21/06/2018 - 29/06/2018

ZP 21/18

Zamieszczono w BZP w dniu 21.06.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


CPV:

33 10 00 00-1
33 14 00 00-3
33 19 00 00-8

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zgodnie z odpowiedziami na pytania w zestawie 2):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
03.07.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
03.07.2018 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 500146853-N-2018 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 26.06.2018 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 29.06.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 576607-N-2018.