Centrum Leczenia Oparzeń

STERYLIZATOR PAROWY – AUTOKLAW

17/10/2017 - 26/10/2017

ZP/55/2017

Zamieszczono w BZP w dniu 17.10.2017 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
STERYLIZATOR PAROWY – AUTOKLAW

CPV:
33 19 11 10 – 9


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[
SIWZ ]

 


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 26.10.2017 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 602296-N-2017.