Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ I DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH WIELORAZOWYCH ORAZ WANIEN CHIRURGICZNYCH [34/NP]zmiana2

03/11/2020 - 16/11/2020

34/NP/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ I DOSTAWA
NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH WIELORAZOWYCH ORAZ WANIEN CHIRURGICZNYCH

 

CPV:
33 16 90 00-2
33 16 93 00-5

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia zapisy w Formularzu ofertowym
w zakresie Pakietu 4
pdfico
[ obowiązująca treść zapytania ofertowego ]


[ obowiązująca treść formularza ofertowego ]

[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
13.11.2020, godz. 10:00


[2a]
Zamawiający zmienia zapisy w Formularzu ofertowym
zgodnie w odpowiedziami na pytania w zestawie 2
pdfico
[ obowiązująca treść zapytania ofertowego ]


[ obowiązująca treść formularza ofertowego ]

[2b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
16.11.2020, godz. 12:00


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 12.11.2020 r.

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 16.11.2020 r.
do godziny: 12:00