Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BHP: DRABIN ALUMINIOWYCH [31/NP]unieważnienie

04/11/2020 - 12/11/2020

31/NP/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BHP: DRABIN ALUMINIOWYCH

 

CPV:
44 42 32 00-3

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 


pdfico
[ unieważnienie ]


Termin składania ofert:
do dnia: 12.11.2020 r.
do godziny: 10:00