Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OPROGRAMOWANIA WRAZ Z LICENCJĄ [40/DTI]zmiana

04/11/2020 - 12/11/2020

40/DTI/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OPROGRAMOWANIA WRAZ Z LICENCJĄ
z podziałem na 8 pakietów

CPV:
48 00 00 00 – 8

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]


projekty umów
dla pakietów:

1 ÷ 6

7

8

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego
w zakresie Pakietu 5:

[ obowiązująca treść formularza ofertowego ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 09.11.2020 r.

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 12.11.2020 r.
do godziny: 10:00