Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE LICENCJI SERWISOWEJ UTM SECURITY PACK [38/DTI] unieważnienie

22/10/2020 - 30/10/2020

38/DTI/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE LICENCJI SERWISOWEJ UTM SECURITY PACK
(FW+IPS, VPN, FILTR URL, AV, SA)
W OPCJI 5 LETNIEJ DLA URZĄDZENIA UTM STORMSHIELD SN710

CPV:
48 20 00 00 – 0

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

U W A G A:
Zamawiający unieważnia postępowanie.


[ informacja ]

 

 


Termin składania ofert:
do dnia: 30.10.2020 r.
do godziny: 10:00