Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO [44/DTI]unieważnienie

04/12/2020 - 14/12/2020

44/DTI/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CPV:
30 213 00 0 – 5
30 23 13 00 – 0
30 21 31 00 – 6

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 


pdfico
[ unieważnienie ]


Termin składania ofert:
do dnia: 14.12.2020 r.
do godziny: 10:00